سید حسین هاشمی زادگان در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد در همین رابطه اظهار کرد: عصر امروز یک دستگاه خودرو در طبقه پنجم این پارکینگ طبقاتی دچار حریق شد که با حضور ماموران آتش نشانی این آتش سوزی خاموش گردید.

وی در عین حال تاکید کرد: علت دقیق بروز این حادثه توسط آتش نشانی در دست بررسی می باشد.