به گزارش خبرگزاری برنا لرستان وبه نقل از روابط عمومی فنی حرفه ای لرستان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان افزود: با توجه به اینکه متوسط هر دوره 200 ساعت می باشد حدود 6میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی امسال ازسوی این سازمان اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه سند اشتغال استان برای پاسخگویی به اشتغال 25 هزار 479 نفر تدارک دیده شده است اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه ای با در نظر گرفتن آموزش برای 30هزار نفر که بیش تر از تعداد اشتغال پیش بینی شده می باشد، گامی موثری برای سند اشتغال لرستان بر می دارد.

قلاوند با بیان اینکه 17 مرکز آموزش دولتی و 310 آموزشگاه آزاد (بخش خصوصی) در لرستان آموزش های لازم را در جهت کسب مهارت به شهروندان ارایه می دهند ، گفت: سازمان فنی و حرفه ای کشور یکی از پیشرو ترین بخش های دولتی در واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی است و 60درصد آموزش های مهارتی این استان در بخش خصوصی انجام می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای لرستان همچنین گفت: بسیاری از آموزش هایی که با هدف دریافت کسب مدرک صورت می گیرد مورد استفاده برخی افراد سودجو بوده لذا از شهروندان تقاضا داریم به مراکزی که مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای بوده و تحت نظارت هیات بازررسی و نظارتی استان می باشند مراجع کنند.