به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،حشمت بهمنی با اشاره به اینکه خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان لرستان از مرز ۲۰۰ هزار تن گذشت، اظهار داشت: با تدابیر اتخاذ شده عملیات خرید تضمینی گندم به بهترین شکل ممکن و با استفاده از همه توان شرکت و مباشرین در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه بر فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم به صورت مستمر نظارت می شود، افزود: محموله های خریداری شده توسط مراکز به صورت برنامه ریزی شده به تدریج به مراکز ذخیره سازی حمل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: وجوه مربوط به خرید گندم به تدریج به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.