عبدالحسین پوررکنی درگفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: خوشبختانه از چهار گردشگر مفقود شده ظهر امروز یک نفر یعنی مریم زنگنه نجات پیدا کرد.

وی ادامه داد: بر اساس صحبت های این گردشگر سه نفر دیگر نیز همان حوالی زنده هستند.

معاون فرماندار دزفول تصریح کرد: شخص نجات یافته را نجات دادیم و مطابق نقل قول وی، باقی افراد هم همان حوالی زنده هستند.

پوررکنی در پایان خبر داد: چند تیم امدادی و غواصی در قالب ۱۵۰ نفر در خشکی و آب به دنبال این افراد هستند که امیدواریم زودتر پیدا شوند.