به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه در سال جاری دولت تعهد بسیار زیادی برای ایجاد اشتغال پذیرفته است، اظهار داشت: قرار است 970 هزار شغل در سال 96 در کشور ایجاد شود و از این رقم، تعهد استان هرمزگان حدود 35 هزار شغل است.

وی ادامه داد: ایجاد این تعداد شغل برنامه دولت است و متولی این کار دستگاه های اجرایی هستند و با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه تسهیلات باید اشتغال را ایجاد کرد.

استاندار هرمزگان افزود: باید شتاب بیشتری به ایجاد اشتغال در هرمزگان ببخشیم و با سرعت بیشتری این امر مهم را انجام دهیم.

جادری عنوان کرد: دستگاه هایی که تعهد ایجاد شغل دارند با جدیت روی این بحث کار کنند و تلاش کنند به عدد تعیین شده برای ایجاد اشتغال برسیم.

وی گفت: اگر از ظرفیت ها و توانمندی های استان هرمزگان بیشتر بهره ببریم قطعا خواهیم توانست شغل بیشتری در استان ایجاد کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: