به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان - کتاب روانشناسی اجتماعی اثر الیوت ارونسون به وسیله احمد  مومنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که در پی می خوانید:

((در تعریف انسان و بیان ویژگی های او مباحث و نظریه های فراوانی در طول تاریخ مطرح شده است. در همین راستا برخی از دانشمندان و فلاسفه برخی از این ویژگی ها را خاص انسان می دانند و آنها را به عنوان وجه تماییز انسان از حیوان بر می شمارند. از این ویژگی های خاص می توان به ناطق بودن انسان اشاره کرد. همانطور که برخی از فضلا انسان را حیوان ناطق نامیده اند.

از دیگر ویژگی هایی که خاص انسان می باشد می توان به اجنماعی بودن او شاره نمود. همچنانکه عنوان انگلیسی این کتاب (a social animal) می باشد برخی از دانشمندان انسان را حیوانی اجتماعی می دانند.

 این اجتماعی بودن انسان از جهاتی متفاوت از گروهی زندگی کردن برخی حیوانات از جمله زنبور، مورچه و مانند اینهاست. مثلا یک حیوان خارج از غریزه ذاتی که خداوند به او سپرده است نمی تواند بر گروه خود تاثیر خاصی بگذارد ولی یک انسان با توجه به نعمت های خاصی که به او اعطا شده است می تواند با گفتار، کردار و پندار خود بر جامعه خود تاثیر بگذارد و همچنین از جامعه تاثیر بپذیرد. روانشناسی اجتماعی به همین روابط متقابل بین فرد و جامعه می پردازد. ناگفته نماند ضمن اینکه روانشناسی اجتماعی دارای وجوه متماییز از دیگر رشته های علمی علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی ، روانشناسی و مردم شناسی است ولی برای تبیین و تشریح نظریه ها و دیدگاه های خود از این علوم بهره می برد.

همانطور که به حق بیان شده است انسان بدون اجتماع نمی تواند زندگی کند. و این ارتباط فرد با جامعه با گذر زمان عمیق تر شده و شاهد رشد و گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو و تلویزیون، تلفن همراه، نرم افزارهای ارتباطی کلامی و تصویری و همانند اینها در راستای تسهیل ارتباطات هستیم.

در ارتباطات - چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی-  در برخی موارد به سوژه هایی برمی خوریم که برای ما نامفهوم، گنگ و یا عجیب به نظر می رسند. مثلا می بینیم که چگونه یک شایعه بی اساس و بی منطق در سطح جامعه پخش می شود و بوسیله ابزار ارتباطی دست به دست می شود. به عنوان مثال شایعه ای که مدتی در شبکه های مجازی منتشر شده بود و احتمالا همه ما آنرا دیده ایم شایعه ای با عنوان تزریق ویروس ایدز توسط یک فست فود در کرمانشاه بود. که متاسفانه در بیشتر شبکه های مجازی توسط مردم و حتی آنانی که سواد آکادمیک داشتند باز نشر می شد و چنان نفوذ یافته بود که روزنامه ها به تکذیب آن پرداخت. در حالی که با کمی آگاهی و تفکر به راحتی می شد به دروغین بودن آن پی برد.

گسترش و تسهیلات ارتباطات اجتماعی، لزوم شناخت برخی از قواعد و اصول رفتاری جامعه و چگونگی تاثیر پذیری فرد از آنها را به ما گوشزد می نماید. با مطالعه این کتاب و دیگر کتب مربوطه می توانیم در حد درک خودمان، به تجزیه و تحلیل برخی از مسایل اجتماعی پیرامون خود بپردازیم و ضمن فهم برخی از رفتارهای نابهنجار دیگران ، از بروز رفتارهای نابهنجار خودمان هم جلوگیری کنیم. و همچنین دیگر به راحتی به دیگران به علت بروز رفتارهایی ناپسند "انگ" نچسبانیم و شاید چند گامی با کفشهای آنها راه برویم.

کتابی که می خواهم معرفی کنم کتاب روانشناسی اجتماعی اثر الیوت ارونسون است که توسط آقای حسین شکر کن ترجمه شده و انتشارات رشد ویرایش هشتم آن را به چاپ رساهده است.

این کتاب هرچند برای دانشجویان نگاشته شده است ولی سعی شده است با زبانی ساده و روان به ارائه مباحث علمی و بیان آزمایش های صورت گرفته و مثالهای واقعی پرداخته شود. قابل ذکر است که آقای ارونسون به خاطر نگارش این کتاب در سال 1675، جایزه رسانه ملی را از انجمن روانشناسی آمریکا دریافت کرده است.

کتاب روانشناسی اجتماعی در 9 فصل با عنوانهای ذیل تشکیل شده است:

  1- روانشناسی چیست؟ 2- همرنگی با جماعت 3- ارتباط جمعی ، تبلیغات و متقاعد سازی 4- شناخت اجتماعی 5 - توجیه خود 6- پرخاشگری انسان 7- پیشداوری 8- دوستداشتن و حساسیت بین فردی و 9- روانشناسی اجتماعی به عنوان یک علم

نویسنده در ص 20 هدف از به نگارش درآوردن این کتاب را اینگونه بیان می کند: هدف این کتاب روشن کردن رابطه اجتماعی بین پژوهش های روانی – اجتماعی با بعضی از مشکلاتی است که جامعه معاصر ما را احاطه کرده اند. وی می افزاید، اغلب داده هایی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته اند، بر آزمایش های تجربی استوارند، ولی اغلب مثالها از جمله مثالهای مربوط به پیشداوری، جنگ، از خودبیگانگی،پرخاشگری، ناآرامی و مانند آنها از مشکلات جاری گرفته شده اند.))


 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: