به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، خادمان بارگاه منور رضوی هر روز بخشی از دعوت نامه های مهمانسرای امام رضا (ع) را در مسیر های ورودی مشهد از جمله داخل قطار و اتوبوس توزیع می کنند.