به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ براساس تصویب نامه شورای عالی اداری کشور و به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب جهت اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، نخستین شورای راهبری توسعه  مدیریت استان کرمان بعد از ظهر یکشنبه به ریاست استاندار کرمان برگزار شد.

شورای عالی اداری به استناد فصل ۱۴ قانون خدمات کشوری تشکیل می شود و ذیل آن شورای راهبری توسعه مدیریت در وزارتخانه ها، شورای راهبری توسعه به ریاست استانداران در هر استان و کارگروه توسعه مدیریت در دستگاههای اجرایی استان تشکیل خواهد شد.

اتخاذ ساز وکارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی بودجه مناسب برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری، تدوین و اجرای برنامه های لازم برای مدیریت عملکرد دستگاه وهمچنین ارتقای کارایی وبهره وری، ارائه نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامه ریزی تحول اداری از طریق بررسی ومطالعه برنامه های اجرا شده، تهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دستگاه وسازمان های تابعه وارائه آن به دبیرخانه ستاد و همچنین هدایت وراهبری سازمان ها ، موسسات و شرکت های وابسته یا تابعه و واحد های استانی در خصوص اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری وکنترل ونظارت بر آنها از وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت استان ها می باشد.

در ذیل شورای راهبری توسعه  مدیریت استان ها، پنج کمیته تخصصی از جمله کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی، کمیته توسعه دولت الکترونیک، کمیته سرمایه انسانی، کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد به منظور رسیدگی به مسائل تخصصی و مدیریتی تشکیل خواهند شد.

لازم به ذکر است که تبیین بخشنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی سطح استان، طرح موضوع نحوه برگزاری جشنواره شهید رجائی، طرح موضوع و بررسی شاخص های  پیشنهادی توسعه استان جهت ارزیابی عملکرد سال 1395 و همچنین ارایه  طرح های برگزیده و اولویت دار جهت ابلاغ به دستگاه های استانی، مهمترین دستور کار نخستین شورای راهبری توسعه  مدیریت استان کرمان بود.

به منظور تحقق اهداف مندرج در مصوبه شورای راهبری توسعه مدیریت استان، علیرضا رزم حسینی استاندارکرمان به عنوان رئیس شورا، جعفر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان دبیر و سایر افراد همچون فتوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، ذکاء اسدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فدایی و ملاحسینی اعضای هیات علمی دانشگاه باهنر، حقدوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی، محسن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش، صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان، سعیدی رئیس جهاد کشاورزی، توحیدی فرماندار کرمان و بابائی شهردار کرمان به عنوان اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان معرفی و احکام مربوطه صادر شد.