به گزارش برنا آذربایجان غربی، سید جلیل حسینی رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور و حسن حسینی معاون امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه کبیری نماینده شهرستانهای خوی و چایپاره و جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و منصور محمودزاده قائم مقام ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی و هیئتهای همراه از پروژه های در حال ساخت بیمارستانهای آیت ا... خویی و 160 تختخوابی خوی بازدید کردند.

در این بازدیدها بر تسریع در  روند ادامه ساخت تاکید گردید و یکی از مشکلات پروژه نبود نقدینگی و پرداخت مطالبات پیمانکار به صورت اوراق مشارکت عنوان شد.

در ادامه این بازدید دکتر سید جلیل حسینی رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه گفت: به آینده این بیمارستان خوشبین هستیم و انشاا...  پیمانکار نیز با قدرت تمام تعهدات مربوطه را انجام خواهد داد و  اوایل شهریور ماه از نظر مالی جبران خواهیم کرد و با تلاش خود  مسئولین شهرستانی انشاا... ساخت بیمارستان آیت ا... خویی تا پایان سال به اتمام برسد.

گفتنی است: در بازدید از بیمارستان 160 تختخوابی که ساخت آن را وزارت راه و شهرسازی به عهده دارد ، مهندس علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی نیز حضور داشتند که پس از بحث و گفتگو در مورد اتمام این بیمارستان مقرر گردید که انشاا... در آذر ماه سال جاری آماده تجهیز گردد.