به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مهندس شاپور رستمی؛   در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  با اشاره به نگاه ویژه مسئولین استان فارس در توسعه پایدار گردشگری و ضرورت تسهیل در سرمایه گذاری عنوان کرد: بعضی دستور العمل ها، بخشنامه ها موجب کندی سرمایه گذاری دربخش گردشگری و صنایع دستی شده و می طلبد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تسهیل در سرمایه گذاری اهتمام ویژه ای به این بخش داشته باشد.
در ادامه دکتر شیرکوند؛ معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به سیاست های دولت در صنعتی شدن گردشگری گفت: دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه به جایگاه گردشگری به عنوان یک صنعت پاک، ارزان و ارز آور دارد.
وی افزود: در ادوار گذشته توجه خاصی به گردشگری صورت نگرفته و در حال حاضر برای جبران آن بی توجهی بایستی علاوه بر ایجاد زیر ساختهای استاندارد برای جذب هر چه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی با ارائه مشوق های مناسب به سرمایه گذاران در این حوزه، از آنها حمایت کرد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با تاکید به سخنان ریاست جمهوری در خصوص توسعه گردشگری و صنعتی شدن آن ، افزود : توجه به توسعه گردشگری یکی از راهکاری اساسی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی درکشور است.
وی در ادامه به ظرفیتهای استان چهار فصل فارس در برخورداری از جاذبه های تاریخی، طبیعی، روستایی، مذهبی و ... اشاره و خواستار بهره مندی از این موهبتها در توسعه گردشگری استان فارس شد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی در جهت حمایت از سرمایه گذاران حوزه گردشگری و همچنین حفظ امنیت گردشگران، خواستار برخورد قانونی با افراد سودجو و صاحبان خانه های مسافر و اقامتگاه های بدون مجوز شد.