به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، در پاس داشت هفته عفاف و حجاب و گرامی داشت دهه کرامت، از بانوان شاغل در شرکت آب و فاضلاب منطقه 6- شهرری تجلیل شد.

   تجلیل از بانوان همکارشرکت به همت شورای فرهنگی و امور بانوان آبفای منطقه و با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب انجام شد.