به گزارش خبرگزاری برنا از تهران،هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، در روز پاسداشت بقاع متبرکه گفت: فضای معنوی امام زادگان، محلی است برای تعالی روحی و معنوی آدمی و فرصتی است تا انسان دمی فرصت تفکر و تامل در ارزش ها و آموزه های دینی خود بیابد.

وی افزود: «حضور در فضای معنوی بقاع متبرکه موجب می شود تا قلوب، تسکین یابد و وجوه معنوی انسان تعالی یابد.

جمالی پور با اشاره به تهدیدی که تهاجم فرهنگی دشمنان برای فرهنگ جامعه به همراه دارد، اظهار داشت: هدف دشمنان این است تا انسان را از اصل و ذات خویش دور کنند و غایت و هدف را از وی بگیرند، تا موجودی بی آرمان و افسرده که در زندگی در جستجوی هیچ معنا و مفهومی نیست را به جامعه تحویل دهند. استفاده از ظرفیت های معنوی این اماکن متبرک در راستای تثبیت عقاید و معنا بخشیدن به زندگی انسان بسیار مهم و اساسی است.