به گزارش خبرگزاری برنات از تهران،«رامین عربی» با حضور در آیین افتتاح دومین دوره آموزشی آمادگی جسمانی آتش نشانان 17 شهراستان تهران گفت: مهارت و تخصص نیروهای آتش نشانی و وجود ابزار و تجهیزات استاندارد و مناسب 3 عامل مهم در ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت نیروهای آتش نشانی محسوب می شود.

وی افزود: آتش‌نشانان به دلیل ویژگی‌های شغل خود همواره در معرض آسیب‌های جسمی و حتیروحی قرار دارنداین مشاغل چون در بسیاری از عملیات های خود با مرگ و زندگی افراد سر و کار دارند، استرس زیادی را متحمل می شوند به همین دلیل افزایش توانمندی های جسمانی و تقویت مهارت های کاهش استرس نقش بسزایی در بهبود رفتار کاری و عادی آتش نشانان دارد.

شهردار کهریزک در دیدار با آتش نشانان اظهار داشت: برگزاری دوره های مشترک آموزشی علاوه بر افزایش سطح توانمندی افراد نقش موثری در تبادل اطلاعات و تجربیات آتش نشانان نیز دارد و مرکز آتش نشانی شهرداری کهریزک به عنوان میزبان این دوره های آموزشی فرصت مناسبی را برای ایجاد شبکه آموزش و کسب تجربه فراهم کرده است.

در این دوره سه روزه آموزشی آتش نشانان 17 شهر استان تهران از آموزش های عملی و تئوری آمادگی جسمانی بهره مند شدند.