به گزارش برنا-ایلام ; وی بکارگیری نیروی های بومی و پیمانکاران بومی را از مهمترین درخواست ها برای اشتغال در این پروزه ها دانست و افزود: با بهره برداری از این پروژه ها شاهد رفع مشکل بیکاری و رونق کسب وکار و تولید و اشتغال در منطقه خواهیم بود.

فرماندار دهلران با اشاره به امنیت مرزها و حضور سرمایه گذاران در پروزه های این شهرستان گفت: ان جی ال از پروژه های مهم شهرستان است که این طرح با هدف جمع آوری و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت خام، تامین خوراک پتروشمی و ایجاد اشتغال در منطقه در حال اجراست.

موسوی بر ضرورت شتاب بخشی در عملیات اجرایی طرح های نفت و گاز در این شهرستان تاکید کرد و افزود: : این ظرفیت ها می توانند باعث رونق استان و شهرستان و رفع مشکل بیکاری در شهرستان و استان شوند.

شهرستان مرزی دهلران در 228 کیلومتری ایلام قرار دارد. این شهرستان با ظرفیت تولید روزانه 180 هزار بشکه نفت از مناطق مهم نفت خیز کشور محسوب می شود که بیش از 90 درصد نفت و گاز غرب کشور در این منطقه تولید می شود.