علی سلطانی مقدم در گفت و گو با خبرگزاری برنا، گفت: اجرای طرح های عمرانی وتسریع در روند احداث پل یاس اولویت عمرانی منطقه 6کرج می باشد تا با افتتاح آن گامی در راستای تامین رفاه حال شهروندان برداشته شود.

وی تاکید کرد: طرح های توسعه ای یکی از نیاز های رشد و توسعه شهر است و شهر تحت تاثیر اجرای این طرح ها با تحولات ساختاری مواجه می شود.

مدیر منطقه 6 شهرداری کرج عنوان کرد: در راستای افتتاح و بهره برداری هرچه سریعتر پل یاس، عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت به طول 400 متر و عرض 30 متر در خیابان استقلال شمالی انجام شد و اجرای 300 متر عملیات زیرسازی جهت آسفالت در خیابان استقلال جنوبی محقق گردید.

سلطانی مقدم گفت: همچنین اجرای عملیات زیرسازی (بتن قلطکی) و آسفالت در بلوار شهید باهنر به سمت بلوار خوارزمی به طول یک هزار متر در دو لاین 22 متری که حدود 800 متر آن به اتمام رسیده در حال اجرا می باشد.

این مسئول از بازگشایی پل یاس در آینده نزدیک به عنوان یکی از طرح های مهم عمرانی منطقه خبر داد که شهرداری برای اجرای این طرح مصمم است.

مدیر منطقه 6 شهرداری کرج در پایان با تاکید بر اجرای کیفی طرح های عمرانی یادآور شد: پروژه های عمرانی با هدف تامین نیازهای به حق شهروندی تعریف و تدوین می شود و بر اساس نیازسنجی و به صورت کارشناسانه در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار می گیرد.