به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ ۴ نفرازورزشکاران خرم آبادی به نامهای  محمد فتحی گنجی ، عارف بهاروندی ، علی سپهوندی و عرفان رضایی به همراه آقای اردشیر کاظمی به عنوان مربی با تیم ملی جوانان به این مسابقات  اعزام شده اند .

همچنین دکتر مصطفی بهرامی مربی تیم ملی دوومیدانی بزرگساِلان کشورمان نیز به همراه این تیم به این رقابتها دعوت شده است.

مسابقات جهانی دوومیدانی جوانان سوئیس با حضور ۴۱ کشور و ۲۷۵ ورزشکار از۱۰ الی ۱۷ مرداد ماه برگزار خواهد شد .