به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مهدیه السادات قافله باشی منتخب لیست امید در انتخابات شورای شهر قزوین در گفت و گو با خبرگزاری برنا گفت: جلسات درون فراکسیونی برای انتخابات رییس شورا و کمیسیون ها در حال برگزاری است و تا آخر هفته قطعا کاندید لیست امید برای ریاست شورا و کمیسیون های مختلف معرفی و مشخص می شود.

قافله باشی به رویکردش در ادامه فعالیت شورا پرداخت و افزود: به دنبال حضور حداقل 30درصدی بانوان در مناصب و ترکیب هیات رییسه و ریاست فراکسیون ها هستیم و به همراه 2منتخب دیگر خانم ها یوسفی و قوامی نقش موثر بانوان را در مدیریت شهری پیگیری خواهیم کرد.

منتخب شورای شهر قزوین در رابطه با انتخاب شهردار قزوین هم گفت: جلسات مشورتی برای انتخاب شهردار جدید قزوین در حال برگزاری است و قرار شد که اعضای فراکسیون امید افراد مورد نظر خود برای تصدی شهرداری را مطرح کنند و بعد از رای گیری اولیه، افراد حایز اکثریت  برنامه های خود را برای اداره شهر قزوین ارایه دهند و در ادامه رای گیری نهایی انجام می شود و شهردار منتخب لیست امید در صحن شورا مطرح خواهد شد.

لیست امید در شورای شهر 9نفره قزوین 6عضو منتخب دارد که با این ترکیب نقش اساسی در تعیین شهردار و هیات رییسه شورا دارد.