به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ بزرگی در جمع اصحاب رسانه با اعلام این خبر گفت: امسال در راستای طرح اقتصاد مقاومتی، 10 هکتار از اراضی منابع ملی و تخریبی سنواتی قبل در روستای گلام بحری  ، با مشارکت مردم به کشت و توسعه گل محمدی اختصاص یافت .

وی افزود: این اداره آمادگی دارد، درصورت مشارکت جوامع محلی، اراضی ملی کم بازده را جهت اجرای پروژه ی مذکور از طریق واگذاری حق انتفاع  به مردم و بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع دراختیارمجریان قراردهد.