به گزارش برنا،بهروز آقازاده ظهر دوشنبه در ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل تصریح کرد: به منظور مدیریت مصارف آبی بخش کشاورزی، توسعه آبیاری مدرن در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از برنامه های سال گذشته اجرا شده است.

وی افزود: به عنوان مثال در تکمیل شبکه های آبیاری هزار و ۲۰۰ هکتار سهمیه برای شهرستان پیش بینی شده بود که ۸۰۰ هکتار اجرا شد و امسال اجرای آن در هزار و ۵۰۰ هکتار دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل تاکید کرد: در بخش آبیاری تحت فشار نیز از ۷۶۰ هکتار سهمیه، ۳۷۰ هکتار محقق شد و امسال این طرح در ۴۷۰ هکتار دیگر اجرا می‌شود.

آقازاده به برق دار کردن ۴۷۶ حلقه چاه کشاورزی مطابق با سهمیه سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال اجرای این طرح به همین میزان دنبال می‌شود.

وی همچنین به ایجاد یک تشکل بهره برداری آب در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: امسال نیز یک تشکل دیگر ایجاد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل در تشریح برنامه های سال جاری افزود: امسال آبیاری تحت فشار در پایاب سد یامچی در وسعت دو هزار و ۸۰۰ هکتار اجرا می‌شود.

به گفته آقازاده طرح آبیاری سد پیله سحران نیز در سه هزار و ۱۰۰ هکتار اجرا خواهد شد و همچنین شبکه آبیاری چهار روستا در سه هزار و ۵۰۰ هکتار مطالعه می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این در ۵۰۰ هکتار اجرای شبکه آبیاری روستاهای تابعه در دستور کار قرار گرفته و همچنین اراضی پایاب سد نئور در شش هزار هکتار مطالعه می‌شود.