به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، الهام امین زاده در همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در مشهد افزود : همگی ما با حضرت امام رضا (ع) ارتباط داریم اما برای اینکه بتوانیم پیروان صدیق برای آن حضرت باشیم باید در تمام عرصه ها آموزه های آن حضرت را عملیاتی کنیم.

وی بیان کرد : اینکه در دهه کرامت میلاد یک خواهر و برادر را جشن بگیریم هدف این است که در فرهنگ اسلامی هر فردی کرامت و شرافت خود را درک کند و رابطه خود با خدا، خانواده و جامعه را به گونه ای تنظیم کند که اعتلای خود ، خانواده و جامعه را فراهم آورد لذا جامعه سست و افراد لاابالی در آن مورد پسند ما و حضرت امام رضا (ع) نیست.

وی گفت: در ترویج فرهنگ رضوی تلاش می کنیم در هر سمت، جایگاه و هر نقشی که هستیم فارغ از شرک، حسد، بخل و تمام ویژگیهای منفور، شرافت و مسئولیت خود را شناخته و هر روز به آن بیافزائیم.

امین زاده افزود : هر شهروند حقوق و فضیلتی دارد که فضلیت کریمان احسان به مردم است و نشانه فرد کریم آن است که کرامت را در حق مردم تمام کند و حقوق شهروندان را در هر بخشی مورد احترام قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: حکمران با مردم رابطه پدر و فرزندی دارد و باید با عشق و علاقه به مردم در جهات منافع مردم عمل کند.