محمدرضا حیدری، دبیر و سخنگو منتخبان شورای شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با اعلام این خبر افزود: رای‌گیری مرحله اول انتخاب شهردار مشهد فردا برگزار خواهد شد و طبق فرآیند مصوب 6 نفر انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی این فرآیند 6 فرد برگزیده باید برنامه‌های خود را برای منتخبان مردم تشریح نمایند.

وی با اشاره به فرآیند مصوب انتخاب شهردار مشهد گفت: در مرحله پیش از نخستین ارائه حضوری 6 گزینه انتخاب شهردار، چنانچه هشت عضو منتخب شورا به طور کتبی درخواست داشته باشند، یک نفر به فرآیند انتخاب شهردار مشهد اضافه می‌شود؛ البته این امر منوط به آن است که تعداد امضاهای جمع‌آوری شده برای این کار از آرای نفر ششم بیشتر باشد.