به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، بر اساس اطلاعات اولیه مجموعه اقامتی سه طبقه و کانون حریق طبقه دوم این مجموعه می باشد.