به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در نشست با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری قزوین گفت: در اجرای طرح های اقتصادی برای روستاها که اولویت آن با بخش گردشگری و صنایع دستی است، باید سودآوری و داشتن ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد.

رضوی در این نشست که به منظور ارائه گزارش اقدام ها و فعالیت های انجام شده در حوزه روستایی قزوین و نیز پیگیری اعتبارات پروژه های مناطق محروم استان در دفتر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: طرح های گردشگری و صنایع دستی در توسعه مناطق روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و باید در معرفی این طرح ها به موضوع سودآوردی و بهره مندی آنها از ارزش افزوده توجه ویژه شود.

وی در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت ارشد استان قزوین و زیر مجموعه آن در خصوص توجه ویژه به مسائل روستایی استان به تشریح بسته های حمایتی دولت از طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی روستایی پرداخت.

رضوی همچنین جهت پیگیری مشکلات مطرح شده و نیز تامین اعتبار برخی پروژه های روستایی و مناطق محروم استان که مورد تقاضا واقع شده بود قول مساعد داد.

در ادامه این دیدار علی فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین ضمن ارائه گزارش فعالیتهای عمرانی و نیز اقدام های انجام شده در زمینه اقتصاد مقاومتی در روستاهای استان خواستار تخصیص اعتبارات ویژه جهت اجرای طرح های راه روستایی، آب شرب و طرح های هادی در مناطق محروم استان شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: