فاروق کیانی بازیگر مستند «لایه های خاک» در گفتگو با خبرنگار برنا گفت : در فیلم اغلب از نمادهای آئینی ایران و تربت جام با موضوع کمبود آب تصویر کشده شده است و این فیلم روایتگر زندگی قبیله ای مردمانی است که با توجه به بحران آب، دامداری آنها به خطر افتاده و باعث شده است به خاطرمعیشت سرزمین خود را ترک کنند و به مناطق آبی مهاجرت کنند.

این اسطوره بازی های آئینی ایران و جهان در ادامه گفت: احیای بازی های آئینی فولکوریک در این فیلم قابل توجه است و برخی تکنیک های «دوروقه و هی همبه» که به معنای خدا ستوری است در بازی های آئینی به فراموشی سپرده شده است به نمایش گذاشته می شود.

شایان ذکراست؛ این فیلم به کارگردانی مسلم کرمانی تهیه شده ودر مکانهای باستانی و تاریخی خراسان رضوی آرامگاه فردوسی، کلات نادری، قنات قصبه گناباد، و آرامگاه عطار وخیام توسط ترشیزی تصویربرداری شده است