به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مرضیه حسینی در حاشیه اولین همایش آشنایی با کوچینگ در مشهد که توسط شرکت کاوشگران بهبود کیفیت برگزار شد گفت: مبحث کوچینگ به تازگی وارد ایران شده و اطلاعات کافی درباره این علم در اختیار عموم مردم قرار داده نشده است.

 وی در ادامه افزود: شرکت کاوشگران که در حوزه مشاوره در زمینه استاندارد های ایزو، سیستم های مدیریتی و برگزاری دوره های آموزشی جدید و همایش ها فعالیت می کند برآن شد که برای معرفی این علم جدید اقدام کند و در مراحل بعدی به برگزاری کلاس های آموزشی در این مورد بپردازد.

در ادامه یاسر متحدین مربی این دوره با اشاره به جدید بودن علم کوچینگ در ایران و دنیا گفت: در این حوزه شروع کار به صورت جدی در ایران از حدود 3 ساله پیش اتفاق افتاده اما بواسطه اثر بخشی در حوزه های مختلف بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

مدیر مرکز آموزشی  فرا کوچ اظهار داشت : مرکز فراکوچ در زمینه برگزاری دوره های کوچینگ با شرکت کاوشگران بهبود همکاری خواهد داشت.

لازم به ذکر است شرکت کاوشگران دوره های اموزشی اختصاصی و مختلفی را در حوزه های مدیریتی با هدف موثر بودن سازمان ها برگزار می کند.

این همایش به همت شرکت کاوشگران بهبود کیفیت و با مشارکت خبرگزاری برنا در خراسان رضوی برگزار شد.