به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ فلاح نژاداظهارگفت : چمن زمین "بزرگ و کوچک" فوتبال مجموعه تختی خرم آباد برس کشی شد.

وی افزود: در راستای ارتقا کیفیت چمن مجموعه تختی ، زمین های فوتبال "بزرگ و کوچک" این مجموعه در خرم آباد، برس کشی شد.

فلاح نژاد  بااشاره به هزینه بالای این مدل چمن ها ،تصریح کرد: دربرنامه داریم ، برای سالهای آتی چمن های کارکرده که عمر مفید خودرا به پایان رسانده اند، را تعویض کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: