به گزارش خبرگزاری برنا ؛ تورج سلاطین تمر با اعلام خبر برگزاری طرح کشوری مدارس مروج سلامت در مدارس شهری و روستایی سلماس ؛ گفت: امروزه تامین سلامت مردم یکی از چالشهای عمده کشورها می باشد و تغییر در شیوه زندگی و نابودی محیط زیست همه انسانها را تحت تأثیر قرار داده است. 

سلاطین تمر با اشاره به گسترش بیماری های غیرواگیر در جوامع بیان کرد: بسیاری از این بیماریها و اختلالات از طریق آموزش، ارتقاء سلامت و اقدام حمایتی قابل پیشگیری است و مدارس بهترین مکان آموزشی برای اجرای برنامه های بهداشتی در جامعه است . 

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش سلماس با اشاره اجرای این طرح در 56 مدرسه شهری و روستایی شهرستان تصریح کرد: هدف کلی اجرای این برنامه در 18مدرسه روستایی و 38 مدرسه شهری، استقرار مفاهیم و ارتقای سلامت دانش آموزان است که با اجرای ارکان هشت گانه مدارس مروج سلامت توسط مدیر وکارکنان مدارس، مشارکت دانش آموزان وهچنین  نظارت ممیزی داخلی مدارس وممیزی کارشناسان مرکز بهداشت همراه خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز طرح تمرینات کششی در کلاسهای مدارس مروج سلامت شهرستان از سال تحصیلی 97-96، یادآور شد: دانش آموزان همراه با اجرای تمرینات کششی در پشت میز و نیمکت به همراه معلم خود، با مهارت های زندگی سالم و اهمیت فعالیت بدنی مطلوب در زندگی آشنا شده و به تدریج با انجام حداقل یک ساعت فعالیت بدنی متوسط و شدید روزانه در مدارس به آگاهی های لازم و نگرش مثبت در انجام فعالیت های بدنی خواهند رسید. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: