به گزارش خبرگزاری برنا کرم الهی روز سه شنبه درآغاز تمرینات تیم فوتسال اتحاد خرم آباد برای حضور در لیگ برتربا بیان اینکه با 17 سال سابقه مربیگری در تیم فوتسال اتحادخرم آباد سرمربی هستم ،اظهار کرد: امسال در مسابقات لیگ یک جوانان ایران توانستیم غولهای فوتسال کشور مثل گیتی پسند با سه بار قهرمانی پی در پی در آسیا ،ملی حفاری ،اروم آلیاژ،تاسسیات دریایی رابه صورت مقتدرانه  شکست بدهیم وبرای اولین بارسهمیه لیگ برتر کشور را برای شهرمان کسب کنیم .

وی  افزود: مرحله اول  مسابقات جوانان لیگ یک کشور در شهر ملایر برگزارشده بود که در آن مرحله توانستیم مقام اول را کسب کنیم ولی در  دور نهایی در میان  چهارتیم از 12 تیم که به دنبال سهمیه لیگ برتر بودند توانستیم دوم ایران شویم.

کرم الهی با بیان اینکه بازی های سال 97 به صورت رفت وبرگشت برگزار می شود ،تصریح کرد:در حال حاضر تمرینات تست یارگیری برای بازیکنان را انجام می دهیم  تا بتوانیم با حمایت مسئولین از ورزش لرستان در مسابقات کشوری دفاع کنیم.

خبر: زینب فیضی