به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛قاسم دلفانی با اعلام این خبر اظهارکرد: نیرو های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان در حین گشت وکنترل در سطح حوزه استحفاظی، جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی، به دو نفر متخلف برخورد نموده که پس از تعقیب و گریز، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره موفق به دستگیری آنها شده و دو قبضه اسلحه شکاری غیر از این متخلفین کشف و ضبط نمودند.

وی افزود: پرونده این متخلفین پس ازبازجویی مقدماتی جهت سیرمراحل قضایی به دادگستری ارجاع و ادوات کشف شده از آنها طبق ماده 14 قانون شکار و صید تا صدور رای قطعی به صورت امانی زیر نظر سازمان نگهداری می شوند.  

دلفانی ضمن اعلام اینکه  نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بطور شبانه روزی در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان حضور داشته و با متخلفین زیست محیطی برخورد می کنند. از کلیه دوست داران محیط زیست تقاضا نمود هر گونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر از دستگیری متخلفین صید غیر مجاز ماهی و ضبط وسایل صید آنها در این شهرستان خبر داد.

امیر محمدی نژاد گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در حین گشت و کنترل در سطح حوزه استحفاظی و در مناطق پا علم و پل زال، به 4 گروه متخلف صید غیر مجاز ماهی برخورد، که با حضور به موقع نیروهای یگان جهت پیشگیری از صید غیر مجاز، متخلفین دستگیر شده و از آنها 9 قطعه ماهی، 2عدد لنسر، 67 عدد قلاب ماهیگیری و سه رشته تور دامی کشف و ضبط شد. 

محمدی نژاد افزود: پرونده این متخلفین پس از باز جویی مقدماتی و اخذ جرایم زیست محیطی به مراجع قضایی ارجاع گردید و ادوات صید کشف شده ار آنها بر اساس ماده 14 قانون شکار و صید تا صدور رای قطعی دادگاه به صورت امانی زیر نظر این اداره نگهداری می شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر با اشاره به جریمه یک میلیون ریالی هر قطعه ماهی زردک رودخانه ای، وممنوعیت صید ماهی در این فصل،  از تمامی دوستدارن محیط زیست تقاضا نمود هرگونه تخلف درحوزه محیط زیست را به سامانه 1540 اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام شود.