به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛محمودی در این خصوص اظهار کرد: بند خاکی در حوزه آبخیز چرخستانه و تکمیل سرریز سد خاکی قره دین، پروژه هایی هستند که در شهرستان ازنا اجرا می شوند.

وی  با بیان اینکه این طرح ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 890 میلیون ریال انجام می شود خاطرنشان کرد:هدف از اجرای این دو طرح ،جلوگیری از فرسایش خاک، هدر رفت آب های سطحی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی است.

محمودی تصریح کرد : تا پایان سال جاری 35 خانوار در روستاهای چرخستانه و قره دین،از مزایای این دو طرح بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به دیگر فوایدطرح های آبخیزداری تصریح نمود: احیاء حوزه های آبخیزداری، علاوه بر کاهش سیلاب ها و حفظ خاک، باعث بهبود کمی منابع آبی می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا در پایان یادآور شد: بهره برداری بهینه آب، خاک ، گیاه و به طور کلی منابع طبیعی با اجرای عملیات آبخیزداری حاصل می‌شود.