به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، امیر علی سعادتمند اظهار کرد: مسابقات لیگ طلایی دوومیدانی از جمله رقابت‌هایی است که توسط فدراسیون دوومیدانی طراحی و برگزار می‌شود و درواقع عمده هدف برگزاری لیگ طلایی، ایجاد انگیزه‌های مالی برای ورزشکاران برتر و نیز افزایش تعداد رقابت‌های رسمی فدراسیون است، نفرات دعوت شده به لیگ طلایی با نظر مستقیم کمیته فنی این فدراسیون انتخاب می شوند.

وی افزود: براین اساس حسن تفتیان و امیررضا صدیقی در ۱۰۰ متر، رضا کاشف در ۴۰۰ متر، جواد شوریابی ۴۰۰ متر با مانع، محمد اختیار آبادی در پرش ارتفاع، محمد ماهی در پیاده روی و مصطفی ابراهیمی در ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر در بخش آقایان لیگ طلایی دوومیدانی ایـران حضور خواهند یافت.

سعادتمند خاطرنشان کرد: در بخش بانوان فائزه نسایی در ۱۰۰ متر و ۴۰۰ متر، حمیده اسماعیل نژاد در ۱۰۰ متر، زهرا مرادی در ۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر، اسماء دهقان در ۴۰۰ متر، تکتم دستار بندان در ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ساجده فانی در ۸۰۰ متر، الهه سیفی در۸۰۰ متر و ۴۰۰ متر با مانع، بهاره جهان تیغ در ۱۵۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع ، لیلا جوانمرد در ۱۵۰۰ متر، افسانه فریدی در ۵۰۰۰ متر، نجیبه شرشبی در ۵۰۰۰ متر و ۳۰۰۰ متر با مانع، زهرا آهنی در ۵۰۰۰ متر، فائزه آشورپور در ۴۰۰ متر با مانع . ۱۰۰ متر با مانع، جمیله سیفی در ۱۰۰ متر با مانع و مهلا حسن آبادی پرتاب دسک در لیگ طلایی دوومیدانی ایران به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در این مسابقات حضور پرتعداد دوندگان خراسان رضوی در بخش‌های مختلف است که به نوعی توانایی و ظرفیت دوومیدانی خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است مرحله اول این مسابقات از تاریخ چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه آغاز خواهد شد.