خبرگزاری برنالرستان- گروه سیاسی:هدف بن سلمان از تغییرات چیست؟ او چه نوع تغییراتی را دنبال می‌کند؟ولیعهد عرستان به دنبال سکولاریزه کردن مناسبات اجتماعی است؛ او می‌خواهد حوزه زندگی عمومی کوچه و خیابان را «سکولاریزه» کند. سالهاست عربستان در بخش مدرنیزاسیون اقتصادی و نظامی، متحد استراتژیک غرب است؛

حالا بن‌سلمان به انتخاب گزینشی از بخش مدرنیته روی آورده است؛

دگردیسی و تحول در ارزشهای زیست اجتماعی و زندگی عمومی از سنت و سبک زندگی و فکری سنتی مبتنی بر «وهابیت حداکثری» به سکولاریسم اجتماعی (بدون دموکراتیزاسیون در حوزه‌ی سیاست).

وی همچنین از نوع اصلاحات سکولار در کشورهایی همچون اردن و مصر، تأثیر پذیرفته است. دیکتاتوری بن‌سلمان براساس مدل همیشگی و سنتی «پدرسالاری وهابیت‌گرا» در این کشور نیست، بلکه این بار براساس ترکیب «دیکتاتوری فردی» و «سکولاریسم اجتماعی» پی‌ریزی شده است.

او در عرصه‌ی اجتماعی به سکولاریزاسیون رو آورده است اما در عرصه‌ی سیاسی، دیکتاتوری فردی را پیش خواهد برد؛ «مدل دیکتاتوری سکولار».

 

یاداشتی از دکتر شهرام شرفی -مدیرکانال چکیده خبر