به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ناظری در دیداربا  مدیرعامل شرکت  مخابرات منطقه لرستان،اظهار کرد:با توجه به اینکه پست ومخابرات عضوی از مجموعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هستند هدف اصلی ما این خواهد بود که با ادارات مجموعه براساس تکالیف قانونی واخلاقی تعامل وهمکاری داشته باشیم .

وی افزود:برهمین اساس طی برگزاری جلسات مشترک کارشناسان دو دستگاه ،موارد احصا وتفاهم نامه ای به امضا رسید واگر جایی احساس شود که پست می تواند به مجموعه مخابرات کمک نماید ،پست استان آماده هرگونه همکاری می باشد .

ناظری  رسالت اصلی شرکت ملی پست راتوزیع دانست و تصریح کرد:طبق بررسی به عمل آمده میانگین مراجعه هر نامه رسان بصورت ماهیانه در سطح پست استان حدود 5000 هزار مکان می باشد که مخابرات می تواند از این ظرفیت استفاده نماید .