به گزارش برنا از اراک، سیدمحمد حسینی در جمع خبرنگاران افزود: این هنرمندان برگزیدگان چهارمین برنامه نشان ملی براساس امتیازات اخذ شده هستند و هر کدام دارای آثار منحصر بفردی هستند که معرف صنایع دستی این استان است.

وی با بیان اینکه آثار این هنرمندان در رشته مشبک فلز است، اظهار کرد: محمد خورشیدی ، مهدی مظفری و داوود خلجی که موفق به دریافت نشان ملی صنایع دستی شده اند و اکنون با راهیابی به برنامه داوری مهر اصالت  جهانی در حقیقت کیفیت، دوام، اصالت و هنر هنرمندان صنایع دستی استان را عیان می کنند و از راهی سخن می گویند که غیر از هنر می تواند به توسعه صادرات نیز ختم شود.

وی با اشاره به اینکه این آثار با مشخصه های خاص انتخاب شده اند گفت: استفاده از طرح های اصیل ایرانی، کیفیت در ساخت، استفاده از مواد اولیه مرغوب، نوآوری و قیمت مناسب آثار هنرمندان صنایع دستی استان سبب راهیابی این آثار به داوری شورای جهانی صنایع دستی شده است.

حسینی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر در کشور از نظر دریافت نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی جایگاه مطلوبی داریم و سعی مجدانه اداره کل بر آن است تا بتوانیم در میان آثار دریافت کننده مهر اصالت  شورای جهانی صنایع دستی نیز جایگاه خود را بالاتر ببریم.

گفتنی است پیش از این هنرمندان صنایع دستی استان مرکزی موفق به دریافت 10 مهر اصالت جهانی و 50 مهر اصالت ملی شده اند.