به گزارش برنا از اراک، نقشه جامع شهر محلات با حضور معاون امور عمرانی استاندار مرکزی در اولین کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی این شهر بررسی شد.

زندوکیلی معاون امور عمرانی استاندار دراین جلسه گفت: در این طرح گزارشی از روند تهیه، وضع موجود شهر، جمعیت و رشد به مدت دو سال در حال تدوین است.

زندوکیلی افزود: این طرح بر اساس استاندارد‌های روز با برگزاری متعدد جلسات و استفاده از خرد جمعی تهیه شده است و پیشنهاد‌های دستگاه‌های مختلف و ذیربط هم در تهیه این طرح ملاحظه شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح بخشی به محدوده و حریم شهر افزوده می‌شود اضافه کرد:این طرح بعد از تصویب تا دو سال باید اجرایی و تکمیل شود و منابع آن هم از شهرداری و سایر دستگاه‌ها تامین می‌شود.