به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛عزیزپور صبح روز سه شنبه گفت:فردا چهارشنبه نخستین ستادساماندهی جوانان لرستان در فروردین ماه به ریاست استاندار برگزار می شود.

به گفته وی  این ستاد با محوریت برنامه ریزی برای سال ۹۷ و مهمترین برنامه های هفته جوان برگزار می شود.

عزیزپور تصریح کرد: جلسه فردا ۴ شنبه ۲۹ فروردین  راس ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح در سالن شماره یک استانداری به ریاست استاندار برگزار می شود.