به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ترابی نژاد در نخستین نشست هم اندیشی هیاتهای ورزشی  شهرستان چگنی با اشاره به  مزایا و فواید ورزش ،اظهارکرد: نقش ورزش در ایجاد روحیه نشاط و اعتماد به نفس در افراد و همچنین رشد و تعالی جامعه در همه ابعاد مختلف زندگی بشری مهم است .

وی افزود: باید با حمایت بیشتر از جامعه ورزش  و بسترسازی در راستای ایجاد و بهینه سازی فضاهای ورزشی باعث ارتقای ورزش شهرستان چگنی شد.

ترابی همچنین بر ضرورت همکاری و همدلی  ورزشکاران در جهت خدمت به همه اقشار جامعه تاکید کرد.