به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛حیدری در نشست هم اندیشی هیاتهای ورزشی که باحضور  فرماندار چگنی برگزار شده بود اظهار کرد:  روسا و نواب رییس هیاتهای ورزشی بر ترویج و توسعه ورزش در تمامی بخشهای شهرستان با توجه به پراکندگی جمعیتی تمرکز بیشتری داشته باشند.

وی افزود:  فعالیت و برنامه ریزی مدون و دقیق در جهت افزایش ورزشکاران سازمان یافته، توسعه  تجهیزات و امکانات ورزشی، تشکیل تیمهای ورزشی، و برگزاری برنامه ها و مسابقات ورزشی شهرستانی و استانی در سطح شهرستان باید در دستور کار روسای هیئت های ورزش شهرستان قرار بگیرد.

حیدری  همچنین برلزوم  ارائه گزارشات مکتوب و مصور به اداره ورزش و جوانان شهرستان و همچنین هیاتهای استانی تاکید کرد.