به گزارش خبرگزاری برنازالرستان  ؛ اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان کشورمان در سال جدید در لرستان آغاز شد.

سعید رضا کیخا، عبدالله جامعی، نیما بیگدلومهر، معین صفدری، حمید قاقزانی، محمدرضا حمیدی، رضافرنیا، سامان مدنی ، پدرام زاهدی ، مهدی احمدکهنی، اشکان اوزری نژاد، محمدرضا خسرونژاد و محمد شفیعی ورزشکاران دعوت شده به این اردو هستند.

همچنین محمدرضاخیرخواه به عنوان سرمربی و مبین ابراهیمی و حمیدرضاهاشمی به عنوان مربی هدایت این مرحله از اردو را برعهده دارند.

گفتنی است ؛تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی 2018 جاکارتا آماده می شود.