به گزارش برنا،علی نواداد افزود: نقش دانشگاه ها در دیپلماسی فرهنگی غیرقابل انکار بوده و این نهادها باید در این زمینه با برگزاری همایش ها، کنگره ها و برنامه های مشترک نقش تاثیرگذارتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر دولت به نقش فرهنگ در حوزه‌های بین المللی توجه ویژه‌ای داشته است، تصریح کرد: به دلیل این توجه اصطلاح دیپلماسی فرهنگی رایج شده و مورد بحث قرار گرفته است.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به ارائه این نقش فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی و بویژه دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و فرهنگی ادامه داد: تمام نهادهای دانشگاهی استان می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

به گفته وی هم اکنون افزایش دستیابی به اطلاعات و سرعت انتقال آن به مخاطبان به عامل و ضررت مهمی برای حضور در عرصه های بین المللی تبدیل شده است.

نواداد این حضور و مشارکت را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: مبادلات فرهنگی بین کشورها به خصوص ملت های دارای اشتراکات فرهنگی سبب شده که امکان مشارکت کشورهای مختلف در پیشبرد و حفظ میراث فرهنگی فراهم شود.