به گزارش برنا،اصغر سلیمانزاده افزود: سد عمارت در شهرستان گرمی از نظر حجمی بزرگترین سد استان اردبیل است.

وی با اشاره به حجم مخزنی ۱۸۲ میلیون مترمکعبی سد عمارت تاکید کرد که با بهره برداری از این طرح بزرگ، بخش زیادی از اراضی دیم دو شهرستان گرمی و پارس آباد زیر کشت آبی می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل پیشرفت فیزیکی سد عمارت گرمی را بالغ بر ۸۴ درصد برشمرد.

سلیمانزاده همچنین در خصوص وضعیت سد تازه کند گرمی متذکر شد: این طرح نیز با حجم هشت میلیون متر مکعب برای حل مشکل آب شرب روستاهای اطراف شهرستان گرمی اجرا می شود.

به گفته وی پروژه سد تازه کند گرمی هم اکنون بالغ بر ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امسال به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار گرمی نیز در این بازدید با اشاره به پروژه های متعدد اجرایی در این شهرستان عنوان کرد: گرمی با اجرای پروژه های مختلف از جمله پروژه های بخش آب در مسیر توسعه قرار گرفته و باعث ایجاد امیدواری در بین مردم شده است.

ابراهیم امامی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه های سد تازه کند و عمارت را معادل چندین سال گذشته برشمرد و بیان داشت: هر دو پروژه با پیشرفت قابل توجهی در حال اجرا است.