سرهنگ "حسن ناگهانی " فرمانده انتظامی شهرستان تایباد در گفت و گو با خبرگزاری برنا گفت: روز گذشته مأموران پاسگاه انتظامی "کرات" این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور خواف-تایباد به یک دستگاه سایپا مشکوک شده و خودرو را برای بازرسی متوقف کردند.

▪️وی افزود: ماموران این فرماندهی پس از بررسی مدارک راننده در بازرسی از آن تعداد 16 رأس گوسفند فاقد هرگونه مجوز گمرگی و بهداشتی کشف کردند.

▪️سرهنگ ناگهانی با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده 200 میلیون ریال برآورد شده است، اظهار داشت: فرد متخلف با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و دام های قاچاق نیز به قرنطینه دامپزشکی تایباد تحویل شد.