سرهنگ "مهدی رستمی قرائی" در گفت وگو با خبرگزاری برنا از مشهد گفت: شب گذشته تیم های کنترلی پلیس فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد هنگام بازرسی ترمینال پروازهای خارج از کشور به حرکات و رفتار مردی میانسال مظنون شدند.

▪️وی افزود: ماموران انتظامی پس از هدایت این فرد به داخل ایستگاه پلیس در بازرسی دقیق از کیف و وسایل همراهش مقدار سه کیلو و 130 گرم تریاک ، 230 گرم شیره تریاک و مقدار 93 گرم سوخته تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

▪️فرمانده پلیس فرودگاه های خراسان رضوی تصریح کرد: در همین راستا با هماهنگی مقام قضائی منزل متهم نیز بازرسی و مقدار یک کیلو و 70 گرم تریاک کشف شد.

▪️سرهنگ رستمی با اشاره به معرفی متهم به دادسرا تاکید کرد: پلیس فرودگاه های خراسان رضوی با بهره گیری از تجهیزات کنترلی و گشت و مراقبت های وی‍ژه در زمینه مقابله جدی با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا اعمال می کند.