به گزارش خبرگزاری برنا ؛ علی محمد احمدی گفت : این اولویت ها همچنان از دغدغه های جدی و مسایل آسیب زا در این استان محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: کارگروه ویژه ای در این زمینه تشکیل و میزان فعالیت های دستگاه های متولی ومربوطه در هر بخش را به دقت مورد رصد و ارزیابی قرار خواهد داد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: دولت بیش از 120هزار میلیارد ریال در سال جاری برای تسهیلات اشتغالزایی روستایی اختصاص داده که سهم استان کهگیلویه وبویراحمد افزون بر 214 میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: آنچه که بیش از مساله اشتغال برای دولت مهم است هزینه کرد صحیح و اشتغال واقعی و پایدار افراد جویای کار در قالب اعطای این تسهیلات است.

احمدی با اشاره به گام های مثبت دولت در راستای رونق تولید ظرف سال های گذشته گفت: در 6 ماه گذشته میزان تسهیلات اعطایی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای فعال شدن طرح های راکد در استان از 800میلیارد ریال به رقمی افزون بر 2 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.

این میزان تسهیلات به بیش از 300 واحد تولیدی در سه بخش سرمایه در گردش، طرح های بالای 60 درصد و بازسازی و نوسازی اعطا شده است.

احمدی ضرورت و اهمیت موضوع آب ومحیط زیست در استان را یادآور شد و گفت: بهره وری مناسب از این ظرفیت بالقوه و سرمایه عظیم در استان به نحو مطلوب انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه مسایل زیست محیطی را نباید تنها محدود به تخریب های ناشی از اجرای طرح های عمرانی در استان خلاصه کرد، به برخی فشارها و توقف طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: البته اخذ مجوزهای لازم زیست محیطی قبل از اجرای هر طرح عمرانی امری ضروری و اجتناب پذیر است.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: موضوع استفاده بهینه از منابع آبی در استان نیز از جمله اولویت ها و ماموریت های مهم اقتصادی در استان است که متولیان امر باید با برنامه ریزی مناسب علاوه بر مدیریت مصرف آب وتنش های خشکسالی و کم آبی زمینه استفاده بهینه از منابع آبی فراوان در استان به ویژه در حوزه کشاورزی را فراهم کنند.

وی همچنین مساله بازسازی بافت های فرسوده و نوسازی حمل ونقل عمومی را یکی دیگر از اولویت ها وبرنامه های اساسی دولت در سال جاری دانست.