به گزارش برنا از اراک، سید محمد حسینی افزود: با توجه به اولویت‌های مرمتی تدوین شده در اداره کل میراث فرهنگی استان در ۱۲ شهرستان استان ۱۷ کارگاه مرمتی ابنیه تاریخی تجهیز شدند .

وی اضافه کرد: اولویت میراث فرهنگی استان مرکزی برای تجهیز این کارگاه‌ها پارامترهای مهمی از قبیل مرمت اصولی و ابنیه و سپس معرفی و تبدیل کردن آنها به مناطق گردشگری است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی ادامه داد: بر مبنای این پارامترها در شهرستان اراک پروژه مرمتی منزل تاریخی حاج آقا محسن عراقی و مدرسه علمیه حاج محمد ابراهیم تهیه و کارگاه‌های این پروژه تجهیز شدند.

وی بیان کرد: همچنین در شهرستان ساوه کارگاه مرمتی مسجد جامع این شهرستان ، در شهرستان زرندیه بنای یخچال شهر معمولی ودر شهرستان فراهان حمام روستای ولاشجرد و محوطه تاریخی صالح آباد در این اولویت جای گرفتند.