به گزارش خبرگزاری برنا؛ اولین نشست آموزشی توجیهی شهروندی در نظام اداری، که در سالن جلسات امید استانداری با حضور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و معاونین فرماندار تشکیل شد.

شهاب تجری کارشناس مسائل‌ اجتماعی در این نشست گفت: در دنیای جدید دگرگونی‌های مختلفی داشته‌ایم، که نسبت به 20- 30 و صد سال گذشته بسیار تغییر کرده است.

وی افزود: در خصوص مهمترین تحولات رخ داده در بحث مردم ودولت، حاکمیت مردم است، که در گذشته هیچ گونه حاکمیتی بر مبنای مردم شکل نمی گرفت، حاکمیت بر مبنای ارباب ورعیتی بود که اکنون قضیه بر عکس شده است.

این کارشناس مسائل اجتماعی تاکیدکرد: امروز حکومت‌ها خادم هستند، حاکمیت از آن مردم است. حاکمان متولیان نظرات و تصمیمات وارده مردم هستند.

تجری ادامه داد: کرامت انسان از مباحث مهم است و سابقه تاریخی دارد و تمام مسائل در حقوق بشر به کرامت انسانی بر می‌گردد.

وی افزود: یکی از مباحث درس حاکمیت مردم قابل طرح در نظارت مردم و نظارت همگانی است، که بدون وجود نظارت مردم امور اعمال نخواهد شد.