به گزارش برنا از اراک ، مجید آنجفی در حاشیه بازدید از طرح های آبیاری نوین کشاورزی در اراک افزود: در ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی امکان ایجاد سامانه های آبیاری نوین وجود دارد که تا کنون حدود ۶۱هزار هکتار این اراضی تحت پوشش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات کم آبی و بحران آبی کشور اکنون تا ۸۵ درصد از اعتبار مورد نیاز اجرای سامانه آبیاری نوین توسط دولت به صورت یارانه ای پرداخت می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان سال گذشته تحت پوشش سامانه آبیاری نوین قرار گرفت و امسال نیز پیش بینی می شود این سامانه در هفت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان اجرا شود.