به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان،سلاح حرفه ای والتر LG400 ،تفنگ فینورک بائوالو 800 ایکس و تفنگ بادی فینورک بائو IR110 ویژه هیات تیراندازی استان خریداری شد.

برپایه این گزارش ؛مدیرکل ورزش و جوانان لرستان که سال گذشته به روسای هیاتهای استان قول داده بود در صورتی که هر رییس هیاتی بتواند آورده ای برای استان بیاورد به همان اندازه به تجهیزات هیات کمک خواهد کرد قول خودرا دراین حوزه عملی کرد و بخشی از خرید سلاحهای هیات تیراندازی استان را انجام داد.

همچنین  باحضورعزیزپور مدیر کل ورزش وجوانان لرستان ،حمیدخدادادی رئیس هیات تیراندازی استان ، سرورجمشیدی نایب رئیس هیئت  وحسین محمدی زاده قهرمان تیراندازی  استان از سلاح حرفه ای فینورک بائو دردفترمدیرکل ورزش وجوانان رونمایی شد.