به گزارش خبرگزاری برنازالرستان ؛علی یاور عزیزپور در حاشیه رونمایی  از سلاح حرفه ای فینورک بائو وتجهیز هیئت تیراندازی استان به سلاح های حرفه ایی ،اظهار کرد: خوشبختانه پس از سالها بلاخره هیات تیراندازی استان در حال ساماندهی است ، این در حالی است که به رغم پتانسیل بالای استان لرستان،این هیات در سالیان گذشته غیر فعال بود.

وی افزود: هیات تیراندازی استان در سال۹۶ احیا شد و آینده ای روشن برای این رشته ورزشی که آمیخته با فرهنگ غنی قوم لر بوده است متصور هستیم.