به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛خدادادی در حاشیه رونمایی از سلاح حرفه ای فینورک بائو که با حضور مدیرکل ورزش وجوانان لرستان انجام گرفته بود،اظهار کرد:  کمک های ویژه و حمایت های مادی و معنوی اداره کل ورزش و جوانان و شخص مدیر کل را در تجهیز خانه تیراندازی استان  و راه اندازی سایت های تیراندازی در شهرستانها ،دلگرمی و انگیزه ای دوچندان به اعضای هیات، برای حضور ورزشکاران مستعد لرستانی در میاین مختلف ملی و بین المللی است.

وی افزود:  در این مسیر شناسایی و شکوفایی استعدادهای این سرزمین پرافتخار و ایستادن بر سکوهای قهرمانی برای ایران و استانمان را وظیفه خود می دانیم.